Livets Kilde Hæfteserie

Mange søker etter å forstå hvorfor vi lever. Materielt sett har vi aldri hatt det bedre enn i dag, men samtidig har aldri så mange mennesker tatt sitt eget liv som nå. I Norge dør det årlig flere mennesker ved selvmord enn det dør i trafikken. Mange synes ikke å finne trygghet, indre glede eller fred i vår hektiske og usikre verden. Vårt håp er at vi med våre hefter kan gi et lite, men forhåpentligvis positivt bidrag til å berike lesernes liv.

Publikasjonene har ingen abonnementspris. De sendes gratis til dem som ønsker dette. Frivillige gaver fra våre lesere og økonomisk støtte fra utgiveren Guds Verdensvide Kirke gjør det mulig å sende ut heftene til dem som ønsker det. Det er i dag ingen venteliste for å bli abonnent. Livets Kilde-heftene kommer ut 5 ganger i året med et opplag på ca. 1000 eksemplarer. Kirkens forskjellige publikasjoner i Europa kan fåes på ni språk: norsk, dansk, svensk, engelsk, tysk, fransk, spansk, hollandsk, italiensk og bulgarisk.

 • Kristendommens fallgruver

  25-03-2019 Kristendommens fallgruver e.pdf

  Kristenlivet kan sammenlignes med en vei hvor målet er evig liv. Men denne veien er ikke jevn og bred. Men det er noen hull i veien, noen ganger store hull, fallgruversom det er lett å falle ned i. Selv med de beste intensjonene og uten at vi er klar over det selv, kan vi grave oss dypere og dypere ned i fallgruven. Listen over fallgruvene er egentlig uendelig.

 • Guds kjærlighet

  22-09-2018 Kjærlighet_n.pdf

 • Hvor Var Gud 22. Juli 2011?

  30-07-2018 Norge 22 juli (webb).pdf

  Livets Kilde hefte «Hvor var Gud den 22. juli ? » ble skrevet de første dagenne etter tragedien og ble sendt ut til våre lesere i september måneden i 2011. Heftet er gratis og kan bestilles på vår hjemmeside eller postadresse. Oppgi navn og postadresse ved bestilling. Livets Kilde hefter er gratis, det er ingen subskripsjonspris men utgivelsen er basert på frivillige gaver. Klikk her for å læse. Mange stiller seg spørsmålet: Hvor var Gud den dagen de unge ble skutt på Utøya? Hvorfor stoppet ikke Gud dette? Har ikke Gud et ansvar for lidelsen og nøden i verdenen? Heftet forsøker å svare på bl.a. disse spørsmål.