Om kirken

  • Guds Verdensvide Kirke

    Guds Verdensvide Kirke blev oprettet i 1931 og er et trossamfund i den evangeliske familie. Kirken i Danmark er en af de fem nordiske menigheder af Guds Verdensvide Kirke (Worldwide Church of God/Grace Communion International). Vores international hovedkvarter er i Glendora, Californien, USA. De øvrige nordiske søster) menigheder findes i Norge, Sverige, Finland og Estland. Vi har ca. 70 000 medlemmer fordelt i over 110 lande. Kirken har haft en tilstedeværelse i Norden siden 1970’erne. I 1995 blev den danske menighed statsanerkendt som trossamfund og fungerer i dag blandt de evangeliske frikirker i Danmark.