• Om Kirken

    Guds Verdensvide Kirke ble registrert som trossamfunn i Norge i 1977. Kirken er en del av den internasjonale menigheten Grace Communion International som tidligere ble kalt Worldwide Church of God.